Oled siin: Algus Vastuvõtt

Vastuvõtt

Püha Miikaeli Kool (PMK), mis alates 2005. aastast on kogunud tuntust erivajadusega laste koolina, avas sügisel 2013 esimesed tavaklassid (erivajadusega laste õpe jätkub  Vanalinna Hariduskolleegiumis). PMK toetub õppes ja kasvatuses pedagoogilisele kontseptsioonile, mis lähtub katoliku kiriku õpetusest. Nii esmane kui ka täiendav vastuvõtt PMK-sse toimub üldjuhul vaid seoses uue õppeaasta algusega.

Vastuvõtu kord


2017/2018 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Tutvusuuringud korraldab Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskus VHK Põhikoolile, Kohila Mõiskoolile, Toomkoolile, Püha Miikaeli Koolile.

Kõikides koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand ( nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega koolide töös.

Lisainfo pk-sekretar@vhk.ee

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele:

Avalduse ( vorm kohapeal olemas ) vastuvõtt tutvusuuringule/katseteletoimub tööpäevadel 9.-19.jaanuarini gümnaasiumi maja valvelauas, 

aadressil Vene 22 kella 8.00-18.30.

Palume kaasa võtta lapse pilt 3x4cm

Tutvusuuring viiakse läbi kahes osas:

Tutvusuuringu I osa

Tutvusuuringu esimene kirjalik osa lapsele toimub laupäeval 28.jaanuaril, aadressil Vene 13, algkooli majas,  I, II ja III korrusel.

Täpne I vooru alguse kellaaeg pannakse siia üles reedel, 27.jaanuaril kell 16.00.

Nimekirjad, kus ruumis ja mis korrusel lapse tutvusuuring toimub, paneme üles algkooli laupäeva hommikul. Abiks õige ruumi leidmisel on VHK õpilased.

Tutvusuuringule palume lapsele kaasa võtta harilik pliiats, teritaja ja kustutuskumm!

Tutvusuuringu pikkus on tund aega. Samal ajal kui lapsel on tutvusuuring palume vanematel täita küsimustik ( laupäeval VHK õpilaste käest ).

Kaasa kirjutusvahend!

Erivajadustega lastele ( avalduse märgitud soov kandideerida väikeklassi ) teatatakse täpne tutvusuuringu kellaaeg reedeks 27.jaanuariks.

I osa tulemustest teatatakse kooli kodulehe kaudu hiljemalt neljapäeval 2.veebruaril kell 14.00.

Tutvusuuringu II osa

Tutvusuuringu I osas nullkriteeriumi ületanud õpilaskandidaatidele toimub laupäeval 4.veebruaril tutvusuuringu II osa lapsele ja vestlus vanematele.

Täpsem info ja ajagraafik saadetakse 3.veebruaril kella 18.00 vanema meilile.

 

 

Eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele toimub muusikaliste võimete test laupäeval 4.veebruaril.

Muusikaliste võimete testile saab registreeruda eespool nimetatud tutvusuuringus osalemise avaldusel.

Infot testi kohta saab siit http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele:

Kõigile MTÜ Miikaeli Ühenduse eelkooli vanematele on tutvuuuringute korralduse info saadetud meilile.

VHK Muusikakooli muusikaliste võimete test

Eelkooli lastele, kes ei käi muusikakooli ettevalmistus rühmas ( esmaspäeval, teisipäeval või kolmapäeval kella 16.40-17.40) toimub muusikaliste võimete test laupäeval 28.jaanuaril.

Täpne kellaaeg saadetakse lapsevanema meilile.

VHK Muusikakooli eelkoolis õppivate laste muusikaliste võimete test viiakse läbi muusikakooli tunni ajal.

Muusikaliste võimete testile saab registreeruda eespool nimetatud tutvusuuringus osalemise avaldusel, tehes märke huvikooli alla.

Infot testi kohta saab siit http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist

 

 

Tegevused dokumentidega